ഭര്‍ത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നരവയസ്സുള്ള മകളുമായി കാമുകനൊപ്പം പോയ യുവതി മരിച്ച നിലയില്‍

ഭര്‍ത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒന്നരവയസ്സുള്ള മകളുമായി കാമുകനൊപ്പം പോയ യുവതി മരിച്ച നിലയില്‍. യുവതിയെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അഗളിയിലെ വാടകവീട്ടില്‍ മരിച്ച