മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജീവിക്കുന്നത് ജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളോടുള്ള പേടിയിലാണ്; ജ്യോതിഷം എന്നത് തട്ടിപ്പോ ശാസ്ത്രമോ; ഡോ. സുരേഷ് സി പിള്ള പറയുന്നത്

മലയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജീവിക്കുന്നത് ജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളോടുള്ള പേടിയിലാണ്; ജ്യോതിഷം എന്നത് തട്ടിപ്പോ ശാസ്ത്രമോ; ഡോ. സുരേഷ് സി പിള്ള പറയുന്നത്

ജൂൺ 30 വരെ വിദേശത്തു നിന്നും ആരേയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പാടില്ല: കാണിപ്പയ്യൂർ

ഈ വരുന്ന മെയ് നാലിന് രാജ്യത്ത് ലോക് ഡൗൺ അവസാനിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം ജൂൺ 30 വരെ വിദേശത്തേക്കുള്ള ഗമനാഗമനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും

കൊറോണ ജോലിയില്ലാതാക്കി, സർക്കാർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിക്കണം: ജ്യോതിഷികൾ

വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ലോക്ക് ഡൗൺലോഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജ്യോതിഷികളുടെ വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും കേരള ഗണക കണിശ സഭ