നാപ്കിന്‍ ബാത്ത്‌റൂമില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച യുവതിയെ കണ്ടെത്താന്‍ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുടെ വസ്ത്രമഴിച്ച് പരിശോധിച്ച അസ്മ റബ്ബര്‍ പ്രൊഡക്ട് കമ്പനിയിലെ എം.ഡിക്ക് തപാല്‍വഴി നാപ്കിന്‍ അയച്ചുകൊടുത്ത് പ്രതിഷേധം

കൊച്ചി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ അസ്മ റബ്ബര്‍ പ്രൊഡക്ട് കമ്പനി വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ വസ്ത്രമഴിച്ച് ദേഹപരിശോധന നടത്തിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രസ്തുത