സര്‍ദാരി പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിടുമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്

പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയശേഷം സര്‍ദാരി പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിടുമെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ വര്‍ഷം സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിനു സര്‍ദാരി റിട്ടയര്‍ ചെയ്യും. സുരക്ഷയ്ക്കു