ബന്‍സലും അശ്വിനി കുമാറും പുറത്ത്

വ്യത്യസ്ത വിവാദങ്ങളിലൂടെ സ്വയം കുഴി തോണ്ടുകയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ മുഖത്ത് കൂടുതല്‍ കരിവാരിത്തേയ്ക്കുകയും ചെയ്ത മന്ത്രിമാരായ പവന്‍ കുമാര്‍ ബന്‍സലും

കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട തത്തയെ തുറന്നു വീടൂ ഇല്ലെങ്കില്‍ പരമോന്നത നീതിപീഠം ഇടപെടും

കൂട്ടില്‍ കിടക്കുകയാണ് തത്ത. അതിന് യജമാനന്റെ സ്വരത്തില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളു. അടുത്തിടെ തത്ത സമര്‍പ്പിച്ച സത്യങ്ങള്‍ കണ്ടാലറിയാം ഒന്നിലധികം