ജര്‍മ്മനിയിലെ ബോണ്‍ നഗരത്തെ ഇനി ഈ മലയാളി നയിക്കും

ജര്‍മ്മനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഭരണചസാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ഒരു മലയാളി സാന്നിദ്ധ്യം. മലയാളി വംശജനായ അശോക് അലക്‌സാണ്ടര്‍ ജര്‍മനിയിലെ ബോണ്‍ നഗരത്തിന്റെ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു