ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെതിരെ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചു: ആശാവർക്കറെ പിരിച്ചുവിട്ടു

കഴിഞ്ഞ 18-ാം തീയതി ചെയർമാന്റെ ചേമ്പറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സർക്കാരിനെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും അവഹേളിക്കുന്നതും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സന്ദേശങ്ങൾ പങ്ക് വച്ചതായി