സാദാ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അനധികൃത സമ്പാദ്യം ലോകായുക്ത പിടിച്ചെടുത്തു

മധ്യപ്രദേശിലെ സാദാ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂഝപയുടെ അനധികൃത സമ്പാദ്യം ലോകായുക്ത പിടിച്ചെടുത്തു. നാലു കാറുകള്‍, ആറ് വീടുകള്‍, എട്ട്ബാങ്ക്