കുറച്ച് ചായക്കൂട്ടുകളും പച്ചിലകളും ചോക്കുകഷ്ണങ്ങളും കൊണ്ട് കൊല്ലം വിക്‌ടോറിയ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നില്‍ അ്ജഞാതനായ ആ കലാകാരന്‍ ചിത്രകലയില്‍ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു

ഏതോ ഒരാള്‍. അരാണെന്ന് പോലും അയാള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തില്‍ അയാള്‍ ആ ചുവരില്‍ എന്തെക്കെയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ തന്റെ

ഓസ്‌കര്‍: ദ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് മികച്ച ചിത്രം

നിശബ്ദ സിനിമയുടെ കാലം ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ദ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി. ഇതുള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് ഓസ്‌കര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ്