നിങ്ങൾക്കു യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തബോധവുമില്ല: ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിനു ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ശകാരം

ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സ്ഥാപകൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിനു ദേശീയ ഹരിതട്രിബ്യൂണലിന്റെ ശകാരം. ട്രിബ്യൂണൽ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന രവിശങ്കറിന്റെ പ്രസ്താവനയാണു

ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സമ്മേളനം വന്‍ പരിസ്ഥിതി നാശമുണ്ടാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്: കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് 13.29 കോടിയുടെ നാശ നഷ്ടം; പൂര്‍വ്വ സ്ഥിതിയിലാവാന്‍ വേണ്ടത് കുറഞ്ഞത് 10 വര്‍ഷം

ന്യൂഡല്‍ഹി: യമുനാ തീരത്ത് വെച്ച് നടത്തിയ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സമ്മേളനം വന്‍ പരിസ്ഥിതി നാശമുണ്ടാക്കിയതായി