ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് ആരെന്നറിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ; നോട്ടീസയച്ച് വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍

ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്നും മറുപടി ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്നും കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍

കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം; കേരളാ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി

രാജ്യത്ത്കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ,മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആരോഗ്യസേതു.