കോവിഡ് പ്രതിരോധം: ആരോഗ്യകേരളം നിയമിച്ചത് 335 അധിക ജീവനക്കാരെ

ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കല്‍പ്പറ്റ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ 42 ജീവനക്കാരെയാണ് നിയമിച്ചത്.