തിരുവനന്തപുരം- കാസർകോട് അതിവേഗ റെയില്‍പാത; ആകാശ സര്‍വ്വേ പൂര്‍ത്തിയായി

ഹൈദരാബാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജിയോനോ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് അതിവേഗ റെയില്‍പാതക്കുള്ള ആകാശ സര്‍വെ നടത്തിയത്.