കാര്‍ഷിക ബില്ലില്‍ ഉള്ളത് കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങള്‍; പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രി രാജിവെച്ചു

എൻഡിഎയിലെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ പഞ്ചാബില്‍ നിന്നുള്ള ശിരോമണി അകാലിദൾ എംപി ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദലാണ് മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ബില്ലിനോടുള്ള