ഓസ്‌കാര്‍ : ആര്‍ഗോ മികച്ച ചിത്രം, ലൈഫ് ഓഫ് പൈയ്ക്കു നാല് അവാര്‍ഡ്

എണ്‍പത്തിയഞ്ചാമത് അക്കാദമി അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബെന്‍ അഫ്‌ലക് സംവിധാനം ചെയ്ത ആര്‍ഗോ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്‌കാര്‍ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യന്‍