അമ്പെയ്‌ത്ത്‌ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ്‌ : കിരീടം വയനാടിന്‌

ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്‌ സംസ്ഥാന അമ്പെയ്‌ത്ത്‌ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ വയനാടിന്‌ കിരീടം. ഒരു പോയിന്റിന്‌ തൃശ്ശൂരിനെ (38)പിന്‍തള്ളിയാണ്‌ വയനാട്‌ (39) കിരീടം നേടിയത്‌. 36