ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പൂര്‍ണമായി പുന:സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍

ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പൂര്‍ണമായി പുന:സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ . പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി പുന:സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മിഷന്‍ വിസ്താര്‍