അറബിക്കല്യാണം സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരമെന്നു സിയസ്‌കോ

മുസ്‌ലിം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു പതിനാറാം വയസില്‍ വിവാഹമാകാമെന്ന സര്‍ക്കുലര്‍ അനുസരിച്ചാണു യുഎഇ പൗരനുമായി യത്തിംഖാനയിലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്തിയതെന്നു സിയസ്‌കോ ജനറല്‍