മലപ്പുറത്ത് വർഗ്ഗീയ പരാമർശവുമായി പൊലീസുകാരൻ: എസ്പിക്ക് പരാതി

ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ കേരള പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒരു പൊലീസുകാരനെതിരെ തന്നെ പരാതി