ലാലുപ്രസാദിന്റെ മകള്‍ക്ക് മാംഗല്യം

മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രിയും  ബീഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ  ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകള്‍ അനുഷ്‌ക വിവാഹിതയാവാന്‍ പോകുന്നു. വരന്‍ ഹരിയാനയിലെ ഊര്‍ജ്ജ വനം-പരിസ്ഥിതികാര്യ വകുപ്പു മന്ത്രിയും