ആപ്പിള്‍ട്രീ ചങ്ങനാശേരി ഓഫീസ് പോലീസ് അടച്ചുപൂട്ടി

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതെന്ന കാരണത്താല്‍ വിവാദമായ ആപ്പിള്‍ട്രീയുടെ ചങ്ങനാശേരിയിലെ ഓഫീസ് പോലീസ് അടച്ചുപൂട്ടി സീല്‍ ചെയ്തു. ഇടപാടുകാരുടെ പരാതിയെതുടര്‍ന്നാണ് സ്ഥാപനം