വാഹനലോകത്തേക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ഐ കാര്‍ വരുന്നു

കമ്പ്യൂട്ടർ, ഐഫോൺ, മാക്ബുക്ക്, ഐപാഡ് എന്നിവയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ ആപ്പിൾ വാഹനലോകത്തേക്കും അവരുടെ വ്യക്തിമുദ്ര