ഇ ശ്രീധരന്‍ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കാന്‍ മാത്രം അര്‍ഹതയുള്ള മഹാ പ്രതിഭ: എപി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി

നമ്മുടെ നാട്ടില് തങ്ങന്മാരെ കണ്ടാല്‍ കൈ പിടിച്ച് മുത്തുന്നില്ലേ, അതുപോലെ കണ്ടാല്‍ മതി ഇതിനെമെന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

എപി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത് കേരളത്തിലെ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞില്ല; പരിഭവവുമായി കേരളാ ബിജെപി

ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള്‍ക്ക് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ ഈ നീക്കം ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല.