യോഗിരാജ്യത്തെ സദാചാര വിശേഷങ്ങള്‍: യുപിയില്‍ ഹിന്ദു യുവവാഹിനി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീട്ടിനുള്ളില്‍ നിന്നും യുവാവിനെയും യുവതിയേയും പുറത്തിറക്കി വിചാരണ ചെയ്തു മര്‍ദ്ദിച്ചു

  മീററ്റ്: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ സ്ഥാപിച്ച ഹിന്ദു യുവവാഹിനി എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരു യുവാവിനേയും യുവതിയേയും