തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ സര്‍ക്കാര്‍വിരുദ്ധ സമരക്കാര്‍ക്കാരുടെ നേതാവ് സുതിന്‍ താരാതിന്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു.

 തായ്‌ലന്‍ഡില്‍ സര്‍ക്കാര്‍വിരുദ്ധ സമരക്കാര്‍ക്കാരുടെ നേതാവ് സുതിന്‍ താരാതിന്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ബാങ്കോക്കിലെ ബാങ് നാ ജില്ലയിലാണ്