ഫ്രാന്‍സ് ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് തീവ്രവാദികള്‍ക്കെതിരെ പരസ്യമായി സൈബര്‍ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച അനോനിമസ് ഫ്രാന്‍സിലെ ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദസംഘത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്കചെയ്ത് തകര്‍ത്തു

തീവ്രവാദികള്‍ക്കെതിരെ പരസ്യമായി സൈബര്‍ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാക്കിങ് സംഘമായ അനോനിമസ് ഫ്രാന്‍സിലെ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ തീവ്രവാദികള്‍