ആൽബിനെന്ന കൊടുംകുറ്റവാളി, അനുജത്തിയെ കൊന്നതില്‍ ഒരു മനസ്താപവുമില്ലാതെ പ്രതി

മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ ആൽബിൻ നാട്ടിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെക്തിയായിരുന്നില്ല. സ്വന്തം സഹോദരി ആൻ മേരിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽപോലും ഒരു