കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതു തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും ശ്മശാന ജീവനക്കാരും: പിപി കിറ്റ് ധരിച്ച് സംസ്കരിക്കൽ നടത്തി ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ ചെയർമാൻ

മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ പിൻമാറിയതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. ഇതോടെയാണ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം.പ്രദീപ് പി.പി കിറ്റ് ധരിച്ച്