അനന്യയും ആഞ്ജനേയനും ഒരുമിച്ചുവോ

തിരുവനന്തപുരം:തെന്നിന്ത്യൻ നടിയായ അനന്യ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും മുങ്ങി വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തിയിരുന്ന ആഞ്ജനേയനോടൊപ്പം താമസം തുടങ്ങി.ഒരു സിനിമാക്കഥ പോലെ

അനന്യയും ആഞ്ജനേയനും വേർ പിരിഞ്ഞേയ്ക്കും

അനന്യയുടെയും ആഞ്ജനേയന്റെയും വിവാഹം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ.ആഞ്ജനേയനെ വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണു അനന്യ എന്നാണു ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ട്.തൃശൂര്‍ സ്വദേശിയും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിരംഗത്തെ വന്‍കിടബിസിനസുകാരനുമായ ആഞ്ജനേയനുമായുള്ള