മഹാത്മാഗാന്ധി പാകിസ്താന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ്; പരാമർശത്തിൽ ബിജെപി നേതാവിന് സസ്പെൻഷൻ

''പാകിസ്താൻ ഉണ്ടായത് തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശീർവാദത്തോടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി പാകിസ്താന്‍റെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരിക്കാം, ഇന്ത്യയുടേതല്ല''