കേരള സര്‍ക്കാരിനു പിഴച്ചിടത്തു നിന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങുന്നു; മൂന്നാറിലെ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അനില്‍ മാധവ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: മൂന്നാറിലെ അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര വനംപരിസ്ഥിതി മന്ത്രി അനില്‍ മാധവ് ദവേ. കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയാല്‍