ജെഎന്‍യു: കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, ഇതുപോലുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ഥാനമില്ല: അനില്‍ കപൂര്‍

ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഴുവനും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല.