ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തിനു നിയമം വേണമെന്ന് സ്യൂകി

മ്യാന്‍മര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ആദ്യമായി പ്രസംഗിച്ച പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഓങ് സാന്‍ സ്യൂ കി രാജ്യത്തെ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു നിയമം പാസാക്കാന്‍