ലോകതാരത്തിനായി കാത്തിരിപ്പ്‌

ലോകഫുട്‌ബോള്‍ തലപ്പത്ത് മെസ്സിയോ ക്രിസ്റ്റിയാനോയോ അതോ ഇനിയേസ്റ്റയോ. ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി കിട്ടാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ലോക