തമ്മില്‍ ചുറ്റിപ്പിണയുന്നതിനിടയില്‍ ഞെരിഞ്ഞമര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ അനാക്കോണ്ട ചത്തു

ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ദെഹിവാല മൃഗശാലയില്‍ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഏഴ് അനാക്കോണ്ടകളില്‍ ഒരെണ്ണം ആണ് ഇന്നലെ രാവിലെ ചത്തത്.

അനക്കോണ്ട പാമ്പുകൾ ഇനി തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലും

 അനക്കോണ്ട പാമ്പുകളെ ഇനി നേരിട്ടുകാണാന്‍ മലയാളികള്‍ക്ക്‌ അവസരം. ഈമാസം പത്തിന്‌ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലേക്ക്‌ എത്തുന്നത്‌ ഒന്നോ രണ്ടോ അനക്കോണ്ടകൾ അല്ല