ആകാംഷ നിറച്ച് “അനാൻ” ടീസർ ശ്രദ്ധനേടുന്നു ; പത്ത് ലക്ഷം വ്യൂസ് കടന്നു.

കൈപ്പുള്ളീസ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന "അനാൻ" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ടീസർ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. പ്രവീൺ റാണയുടെ