ലാന്‍സ് ആംസ്‌ട്രോംഗിന്റെ മെഡലുകള്‍ തിരികെ വാങ്ങി

ഉത്തേജക മരുന്ന് വിവാദത്തില്‍പ്പെട്ട സൈക്ലിംഗ് താരം ലാന്‍സ് ആംസ്‌ട്രോംഗിനെ രാജ്യാന്തര സൈക്ലിംഗ് യൂണിയന്‍ ആജീവാനന്ത വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി. ഇതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം നേടിയ

ആംസ്‌ട്രോംഗിനെതിരെ ഉത്തേജകവിരുദ്ധ ഏജന്‍സിയുടെ ഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്

അമേരിക്കന്‍ സൈക്ലിംഗ് താരം ലാന്‍സ് ആംസ്‌ട്രോംഗ് ഉത്തേജകം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്. അമേരിക്കന്‍ ഉത്തേജക മരുന്ന് വിരുദ്ധ