ശബരിമലയിൽ പുരുഷന് കയറാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കു കയറിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യം ഒരുവർഷംമുമ്പ് ഉന്നയിച്ച് അമൃതാനന്ദമയി

തൻ്റെ ഈശ്വര സങ്കൽപ്പത്തിൽ സ്ത്രീപുരുഷഭേദം ഇല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു....

`ശബരിമല സ്വാമിയേ കീ ജയ്, അയ്യപ്പ ശാസ്താവേ കീ ജയ്…´: അയ്യപ്പഭക്തസംഗമത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ശരണം വിളിയുമായി അമൃതാനന്ദമയി

ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന മീനിനും സമുദ്രത്തിലെ മീനും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടാങ്കിലെ മീനിന് സമയാസമയം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, വെള്ളം മാറ്റണം,