മകള്‍ക്ക് കൊവിഡാണെന്ന് വ്യാജവാര്‍ത്ത; പ്രതികരിച്ച് അമൃത സുരേഷ്

അമൃതയുടെ മകള്‍ അവന്തികയെ അച്ഛനായ ബാലയ്ക്ക് കാണാന്‍ അവസരം നല്‍കുന്നില്ലെന്നും അവന്തികയ്ക്ക് കോവിഡ് ആണെന്നുമായിരുന്നു ഇന്ത്യഗ്ലിറ്റ് നല്‍കിയ വാര്‍ത്ത.