25 രൂപയ്ക്ക് സിനിമ കാണാന്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ അമ്മ തിയേറ്റര്‍

വളരെക്കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്കുള്ള അമ്മ കുടിവെള്ളത്തിന്റെയും അമ്മ ഹോട്ടലിന്റെയും വിജയത്തിനുശേഷം വീണ്ടും ജയലളിത സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് സിനിമകാണാനുള്ള അവസരവുമായി വരുന്നു. വെറും