അമ്പലവയലിൽ പത്തുവയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

വയനാട്ടിൽ സംസാര ശേഷിയില്ലാത്ത പത്തുവയസുകാരി യെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. പെൺ കുട്ടി താമസിക്കുന്ന അമ്പലവയൽ കോളനിയിലെ ആദിവാസി യുവതിയുടെ