ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ വിരല്‍ മുറിച്ച സംഭവം: ഡോക്ടറെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

ചികിത്സാപിഴവിനെ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ വിരല്‍ മുറിക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവത്തില്‍ ഡോക്ടറെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ