പ്രതീക്ഷിച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല:അലുവാലിയ

ന്യൂഡൽഹി:അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആസൂത്രണ കമ്മിഷൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ മൊണ്ടേക് സിങ് അലുവാലിയ പറഞ്ഞു.ആഗോള സാമ്പത്തിക