എറണാകുളത്ത് ഇന്ന് ഹര്‍ത്താല്‍

ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ ഹര്‍ത്താല്‍ ആചരിക്കും. ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്ത് മുസ്‌ലിം സംഘടനയുടെ പരിപാടി നടത്താന്‍ അനുവാദം