ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറിയുടെ തിരുപ്പൂര്‍ ഷോറൂമില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച

ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറിയുടെ തിരുപ്പൂര്‍ ഷോറൂമില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച. പതിന്നാലു കോടി രൂപയുടെ സ്വര്‍ണ-വജ്ര ആഭരണങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 40 കിലോഗ്രാം സ്വര്‍ണവും