പത്തനംതിട്ടയില് കണ്ണന്താനത്തിനെതിരെ പോസ്റ്ററുകള്

പത്തനംതിട്ട:- ബി.ജെ.പി യുടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിപ്പട്ടികയില്‍ പത്തനംതിട്ടയില്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അല്ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനത്തിനെതിരെ ബുധനാഴ്ച നഗരത്തില്‍ പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ