കാശ്മീര്‍: കരുതല്‍ തടങ്കലിലാക്കിയ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുവദിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

സഫിയയക്ക് ഈ മാസം 12 നാണ് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ളയുമായി സംസാരിക്കാന്‍ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.