ക്രിക്കറ്റിനെ ആഗോള കായിക ഇനമാക്കി മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറും ഷെയ്ന്‍ വോണും നടത്തുന്ന ഓള്‍ സ്റ്റാര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ ടീം തെരഞ്ഞെടുപ്പു പൂര്‍ത്തിയായി

ക്രിക്കറ്റിനെ ആഗോള കായിക ഇനമാക്കി മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇതിഹാസതാരങ്ങളായ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറും ഷെയ്ന്‍ വോണും നടത്തുന്ന ഓള്‍ സ്റ്റാര്‍ ക്രിക്കറ്റ്