അൽ ക്വയ്ദയുടെ വിമാനം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം യു.എസ് പരാജയപ്പെടുത്തി

വാഷിംഗ്ഡൺ:യു.എസിലേക്കുള്ള വിമാനം ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ തകർക്കാനുള്ള അൽ ക്വയ്ദയുടെ ശ്രമം അമേരിക്ക പരാജയപ്പെടുത്തി.യു.എസിലേയ്ക്കുള്ള ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ ചാവേറിനെ യാത്രക്കാരനെന്ന വ്യാജേന