രാജ്യം ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്‍റെ വക്കിൽ; ഇത് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് നടിക്കേണ്ട സമയമല്ല: ആലിയ ഭട്ട്

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, അധ്യാപകര്‍, സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ എല്ലാം ശാരീരികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സെക്സിയായ സ്ത്രീയായി നടി ആലിയ ഭട്ടും ദശാബ്ദത്തിലെ സെക്സിയായി ദീപിക പദുക്കോണും

ബ്രിട്ടന്‍ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റേണ്‍ ഐ എന്ന വീക്ക്‌ലിയാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ടത്.